Przedstawienie najnowszego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz trendów na unijnym szczycie BHP 2023

Image

© sweden23.eu

EU-OSHA publikuje dziś swoje najnowsze sprawozdanie Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy w Europie: stan i tendencje 2023: z okazji szczytu UE Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy (BHP). Sprawozdanie zawiera przegląd potencjalnych usprawnień, obszarów zastoju, zagadnień budzących obawy i przyszłych wyzwań w dziedzinie BHP. Dane są również zintegrowane w naszym przyjaznym dla użytkownika narzędziu do wizualizacji danych Barometru BHP.

Szczyt odbędzie się w Sztokholmie (Szwecja) w dniach 15‑16 maja. Podczas szczytu współorganizowanego przez Komisję Europejską i szwedzką prezydencję UE, dokonany zostanie przegląd postępów strategiczne ramy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027.

Jedna z sesji wydarzenia skupia się na wpływie zmian klimatycznych i rosnących temperatur otoczenia na BHP. W trakcie tej sesji zaprezentujemy nasz nowy praktyczny Poradnik dla zakładów pracy – Ciepło w pracy.

Przeczytaj komunikat prasowy

Przeczytaj sprawozdanie, streszczenie i dokument orientacyjny na stronie Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy w Europie: stan i trendy 2023

Śledź spotkanie na żywo i bądź na bieżąco z najnowszymi tendencjami