Przedstawienie sektorów wysokiego ryzyka: EU-OSHA łączy siły z Komitetem Starszych Inspektorów Pracy

Image

© EU-OSHA

Szybko zachodzące przemiany środowiska pracy spowodowane cyfryzacją i wprowadzeniem nowych form pracy dodatkowo również przyspieszone COVID-19, stwarzają nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Jednocześnie nie należy zapominać o tradycyjnych zagrożeniach i sektorach wysokiego ryzyka, takich jak górnictwo, leśnictwo i budownictwo.

Rozwiązywanie zmieniających się problemów związanych z BHP wymaga wielopłaszczyznowego podejścia, a także gromadzenia danych w rzeczywistych miejscach pracy. Inspektorzy pracy ds. BHP oraz ich opinie na temat ryzyka, sektorów i grup pracowników mogłyby znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia tych kwestii i znalezienia rozwiązań w tym zakresie. Ponadto w czasie pandemii odegrali oni ważną rolę w zapobieganiu i kontroli rozprzestrzeniania się COVID-19 w miejscach pracy.

Dlatego też EU-OSHA nawiązała współpracę z Komitetem Starszych Inspektorów Pracy (ang. Senior Labour Inspectors Committee, SLIC), aby przeprowadzić kompleksowe wspólne badanie mające na celu identyfikację zawodów i sektorów wysokiego ryzyka.

Przeczytaj raport Spostrzeżenia inspektorów pracy na temat postrzeganych zawodów i sektorów wysokiego ryzyka w Europie: badanie EU-OSHA-SLIC.