Informacje

Back to highlights

Zjednoczeni na rzecz miejsc pracy bez nowotworów – czas na podjęcie działań

Image

Europejski Tydzień Walki z Rakiem odbywa się w dniach 25-31 maja, a jego celem jest zmobilizowanie organów państwowych, organizacji i osób prywatnych do walki z rakiem.

W tym roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Europejskich Lig Walki z Rakiem łączymy wysiłki, aby zwrócić uwagę na wdrożenie europejskiego planu walki z rakiem. Jest to unijny program profilaktyki i leczenia raka oraz opieki onkologicznej, który zwraca uwagę na przypadki nowotworów związanych z pracą oraz na istotę zasad powrotu do pracy dla pacjentów onkologicznych, osób po przebytej chorobie nowotworowej i dla całego społeczeństwa.

Jedną z inicjatyw Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem jest program Znieśmy bariery narosłe wokół raka i pracy! – seminarium internetowe, które odbędzie się 30 maja, mające zainicjować merytoryczny dialog z udziałem Agencji EU-OSHA. Ma to na celu zwiększenie świadomości na temat wpływu nowotworów w miejscu pracy oraz zaproponowanie konkretnych działań i zaleceń, aby usprawnić komunikację między pracodawcami i pracownikami w odniesieniu do kwestii zachorowania na nowotwory w miejscu pracy.

Dołącz do Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem 2022. Przyszedł czas na podjęcie działań!

Obserwuj hasztag #EuropejskiTydzieńWalkizRakiem2022 i #UnijnyPlanWalkizRakiem

Więcej informacji o nowotworach związanych z pracą, badaniu narażenia pracowników na czynniki ryzyka rozwoju nowotworów w Europie i planie działania dotyczącego czynników rakotwórczych