You are here

Informacje
29/06/2017

W kierunku przyjaznej osobom starszym pracy w Europie: praca i starzenie się uwzględniające cały okres życia z perspektywy agencji UE

Populacja i siła robocza UE starzeją się. Zjawisko to ma to wpływ na zatrudnienie, warunki pracy, poziom życia i dobrobyt. W jaki sposób mamy sprostać tym wyzwaniom? Najnowszy raport, sporządzony pod kierunkiem EU-OSHA, ukazuje, w jaki sposób informacje zebrane od czterech agencji mogą pomóc w kształtowaniu polityki, zarówno w sposób uzupełniający jak i stanowiąc więcej niż tylko sumę poszczególnych jej składników. W raporcie bazującym na specjalistycznej wiedzy, jaką agencje dysponują w każdym ze swoich obszarów działalności, opisano wyzwania związane ze starzejącą się siłą roboczą oraz omówiono innowacyjne rozwiązania.

  • EU-OSHA przedstawia przykłady rozwiązań w zakresie polityki o zintegrowanym podejściu do BHP w kontekście starzejącej się siły roboczej.
  • Eurofound analizuje warunki pracy pracowników w każdym wieku, związane z tym wyniki w zakresie trwałości zatrudnienia oraz wpływ stosownych polityk na możliwość przedłużenia życia zawodowego.
  • Cedefop ocenia, w jaki sposób kształcenie i szkolenie zawodowe mogą służyć wspieraniu aktywnego starzenia się w pracy.
  • EIGE zwraca uwagę na aspekt płci w temacie starzejącej się siły roboczej i rozważa różne wyzwania, którym mężczyźni i kobiety muszą stawiać czoła.

W raporcie przedstawiono również wpływ długoterminowych tendencji demograficznych na zatrudnienie oraz przeanalizowano udział w szkoleniu przez całe życie. Ponadto raport wzywa do wprowadzenia rozwiązań odpowiednich dla aktywnego starzenia się, umożliwiających starszym pracownikom jak najdłuższą aktywność, wykwalifikowanie i zatrudnienie.

Przeczytaj pełne wspólne sprawozdanie agencji

Dowiedz się więcej o projekcie „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”

Zobacz kampanię EU-OSHA „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”