You are here

Informacje
20/09/2017

Pracownicy tymczasowi głównym tematem nowej kampanii SLIC

Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC) rozpoczął kampanię informacyjno-wdrożeniową służącą promocji bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) pracowników tymczasowych i pracowników przygranicznych. Kampania zatytułowana „Bezpieczna i zdrowa praca pracowników tymczasowych” jest prowadzona od października 2017 r. do maja 2019 r.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat zatrudnienie w agencjach pracy tymczasowej dynamicznie wzrosło. Pracownicy tymczasowi są szczególnie narażeni na zagrożenia, a badania wykazują, że w ich przypadku współczynnik ulegania wypadkom przy pracy jest wyższy niż w innych grupach pracowników.

Prowadzone będą kontrole w agencjach pracy tymczasowej i przedsiębiorstwach uczestników. Kampania obejmuje działania informacyjne i propagatorskie oraz zadanie pilotażowe w zakresie transgranicznej realizacji jej celów.

Podczas seminarium otwierającego kampanię, odbywającego się w dniach 20‒21 września w Luksemburgu, Tim Tregenza, kierownik sieci w EU-OSHA, przedstawi skuteczne narzędzia opracowane specjalnie na potrzeby wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu zagrożeniami BHP, na przykład internetowe interaktywne narzędzia oceny ryzyka (OiRA).

Odwiedź stronę internetową kampanii

Więcej informacji w naszym sprawozdaniu „Różnorodność miejsc pracy i ocena ryzyka: uwzględnienie wszystkich pracowników”