Dbanie o opiekunów: zapewnianie dobrostanu psychospołecznego pracowników służby zdrowia i opieki społecznej

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Ponad jeden na dziesięciu pracowników w UE jest zatrudniony w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej, który obejmuje zawody takie jak opieka medyczna i domowa, a także praca socjalna. Zagrożenia psychospołeczne są szczególnie powszechne w tym sektorze i obejmują m.in. duże obciążenie pracą, przemoc ze strony osób trzecich, nieregularne godziny pracy i wysokie wymagania emocjonalne związane z pracą. Zagrożenia te mogą wpływać zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne pracowników.

Najnowszy dokument do dyskusji EU-OSHA Zagrożenia psychospołeczne w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej przedstawia przegląd zagrożeń psychospołecznych w tym sektorze i ich rozpowszechnienie oraz omawia skuteczne interwencje służące zapobieganiu zagrożeniom psychospołecznym w miejscach pracy związanych z opieką zdrowotną i społeczną, ich ograniczanie i zarządzanie nimi.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Sektor zdrowia i opieki społecznej na stronie internetowej.