Przeciwdziałanie zmianie klimatu w Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

Image

© ILO

Światowy Dzień BHP podkreśla prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich. W 2024 r. skupiono się na wpływie zmian klimatu na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP).

EU-OSHA angażuje się w badania nad konsekwencjami zmiany klimatu i polityk adaptacyjnych dla BHP pracowników oraz oferuje praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem zawodowym. Przewodnik dotyczący zarządzania ciepłem w miejscu pracy, dostępny w ponad 20 językach, oraz raport badający wpływ przyszłości rolnictwa i leśnictwa na BHP, to tylko niektóre z naszych publikacji. Projekt prognostyczny i przegląd BHP dotyczący skutków zmiany klimatu znajdują się w fazie przygotowawczej.

Wypełniając luki w wiedzy, wspieramy bezpieczniejsze i zdrowsze miejsca pracy w obliczu wyzwań środowiskowych.

Więcej informacji na temat pracy EU-OSHA w zakresie zmiany klimatu i BHP można znaleźć na plakacie.