You are here

Informacje
14/08/2017

Wspieranie małych przedsiębiorstw, by stawały się bezpieczniejsze, zdrowsze i odnosiły sukcesy

Małe przedsiębiorstwa stanowią główny filar gospodarki UE. Jednak ze względu na brak zasobów lub fachowej wiedzy zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy jest dla wielu małych firm nie lada wyzwaniem.

Aby rozwiązać ten problem, EU-OSHA rozpoczęła realizację szeroko zakrojonego projektu służącego identyfikacji polityk, strategii i rozwiązań praktycznych, przede wszystkim w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w małych przedsiębiorstwach. Oparte na dowodach wyniki posłużą jako wsparcie dla podmiotów kształtujących politykę i staną się źródłem dobrych praktyk w zakresie BHP w małych przedsiębiorstwach, czyniąc tym samym europejskie miejsca pracy bezpieczniejszymi i zdrowszymi dla pracowników.

Przeczytaj ulotkę

Dowiedz się więcej na temat wyzwań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w małych przedsiębiorstwach oraz działań podejmowanych w tym obszarze przez EU-OSHA