You are here

Informacje
03/08/2017

Wsparcie dla europejskiego filara praw socjalnych za pomocą projektu „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”

Ochrona interesów wszystkich pracowników, w każdym wieku, jest szczególnie ważna w kontekście europejskiego filara praw socjalnych, którego celem jest zapewnienie takich praw jak równość szans i godziwe warunki pracy; na przykład jedna z jego 20 zasad to „Pracownicy mają prawo do środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb zawodowych i które pozwala im przedłużyć okres ich uczestnictwa w rynku pracy”.

Na wniosek Parlamentu Europejskiego EU-OSHA przeprowadziła 3-letnie badanie dotyczące sposobów poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy z uwzględnieniem wyzwań związanych ze starzejącą się siłą roboczą. Dostępnych jest szereg publikacji, wydanych w ramach projektu, oraz narzędzie wizualizacji danych przyjazne dla użytkownika.

Poznaj wyniki projektu „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”

Dowiedz się więcej o europejskim filarze praw socjalnych