Informacje
08/09/2020

Stop pandemii: Zasoby mające na celu ograniczenie obciążeń związanych z grypą sezonową w miejscu pracy

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Miejsca pracy w UE muszą zostać przygotowane na wybuchy epidemii COVID-19 w przyszłości – między innymi poprzez zaszczepienie przeciw grypie okresowej – zwłaszcza w kluczowych sektorach i zawodach, takich jak personel medyczny.

Zmniejszenie obciążeń związanych z grypą sezonową wymaga skoordynowanej reakcji, w tym działań zmierzających do zwiększenia poziomu zaszczepienia przeciwko grypie we wszystkich państwach członkowskich oraz profilaktycznych środków zmniejszających jej rozprzestrzenianie się.

W promocji zdrowia przez kampanię szczepień przeciwko grypie sezonowej można wykorzystać i rozpowszechniać przewodnik informacyjnyinfografikę ECDC, filmplakat WHO, a także zestaw narzędzi do zastosowania w mediach społecznościowym przygotowany przez amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC).

Na naszej stronie w sekcji Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy: Stop pandemii można znaleźć wszystkie materiały dotyczące radzenia sobie z COVID-19 w miejscu pracy

Aktualne informacje dotyczące reagowania przez Komisję na koronawirusa

Śledź hasztagi #EUhealthyworkplaces, #StopthePandemic#UnitedAgainstCoronavirus