Zorientowanie na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w sektorze transportu i gospodarki magazynowej: opublikowano nowe sprawozdanie ESENER

Image

© EU-OSHA

Sektor transportu i gospodarki magazynowej jest bardzo zróżnicowany i obejmuje szeroki zakres ról, takich jak m.in. kierowcy i kierownicy magazynów. Przy ponad 10 mln pracowników w Unii kluczowe znaczenie ma ukierunkowane podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

EU-OSHA opublikowała sprawozdanie Transport and storage activities – Evidence from the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) [Działalność w sektorze transportu i gospodarki magazynowej – dane pochodzące z Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER)], w którym przeanalizowano zarządzanie BHP w tym sektorze na podstawie oceny ustaleń z trzech rund badania (z lat 2019, 2014 i 2009) oraz w ramach którego przeprowadzono wywiady z przedstawicielami sektora.

W sprawozdaniu określono czynniki wpływające na zarządzanie BHP, takie jak wielkość przedsiębiorstwa i główne czynniki ryzyka występujące wśród pracowników, takie jak długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej i ryzyko wypadków przy obsłudze maszyn. W publikacji przeanalizowano również najczęstsze problemy zdrowotne, w tym zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, oraz zaproponowano dostosowane do potrzeb wskazówki dotyczące polityki w celu poprawy BHP w tym sektorze.

Dostępne jest również streszczenie sprawozdania, a wyczerpujące wyniki badania dotyczące tego sektora można przejrzeć za pomocą wizualizacji danych ESENER.