Informacje
20/08/2019

Inicjowanie rozmów dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy

© EU OSHA/INSHT

„Pomysły na rozpoczęcie rozmowy w miejscu pracy na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego” stanowią nowy doskonały zasób informacji. Można je wykorzystać, aby ułatwić dyskusje grupowe w miejscu pracy lub w trakcie szkolenia. Narzędzie to zawiera wskazówki dla kierowników i pracowników odnośnie do przekazywania informacji na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Pomysły na rozpoczęcie rozmów obejmują różne scenariusze, w tym radzenie sobie z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w wielu różnych miejscach pracy; informowanie pracodawcy o wykryciu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego; rozmowę z pracownikiem, który może uskarżać się na bóle pleców, oraz radzenie sobie z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy, w którym zadania są wysoce zróżnicowane ze względu na płeć.

Odpowiedni przepływ informacji między pracownikami a kierownikami w zakresie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania im oraz radzenia sobie z nimi we właściwy sposób. Ten praktyczny zasób informacji wyraźnie ukazuje korzyści płynące z prowadzenia uczciwych i konstruktywnych rozmów w miarę pojawienia się danego problemu.

Pobierz „Pomysły na rozpoczęcie rozmowy w miejscu pracy na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego”

Dowiedz się więcej o zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego

Przeczytaj „Zdrowi pracownicy, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa”, aby dowiedzieć się więcej o radzeniu sobie z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy