Informacje
02/06/2020

Inteligentne środki ochrony indywidualnej – przyszłość w zakresie ochrony pracowników

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Inteligentne środki ochrony indywidualnej oferują wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu w miejscu pracy poprzez stosowanie udoskonalonych materiałów lub podzespołów elektronicznych. Mimo to ich wdrożenie w europejskich miejscach pracy będzie wymagało pokonania pewnych przeszkód, aby mogło być ono zwieńczone sukcesem. Nowy dokument konsultacyjny przygląda się z bliska nie tylko szansom, jakie stwarzają te technologie, ale również związanych z nimi zagrożeniom.

Pomimo że środki organizacyjne i środki ochrony zbiorowej powinny być zawsze traktowane priorytetowo, to korzystanie ze środków ochrony indywidualnej staje się inteligentnym wsparciem.

Zapoznaj się z nowym dokumentem konsultacyjnym, aby dowiedzieć się więcej o inteligentnych środkach ochrony indywidualnej

Zapoznaj się z sekcją tematyczną poświęconą nowo pojawiającym się zagrożeniom