You are here

Informacje
22/08/2017

Systemy nadzoru wybiórczego i systemy ostrzegania rejestrują wczesne objawy chorób związanych z pracą

Systemy nadzoru wybiórczego i ostrzegania umożliwiają wykrywanie nowych lub pojawiających się chorób związanych z pracą, stanowiąc przydatne uzupełnienie oficjalnych danych na temat chorób zawodowych. EU-OSHA dokonała przeglądu literatury na temat ograniczonej liczby istniejących podejść opartych na nadzorze wybiórczym i ostrzeganiu, aby ocenić płynące z nich korzyści.

Mogą one pomóc w planowaniu interwencji w miejscach pracy oraz działań profilaktycznych.

Przegląd dokonany przez EU-OSHA zawiera przykłady dobrych praktyk i podkreśla znaczenie lepszej integracji oceny narażenia w miejscu pracy, rozszerzenia zasięgu na konkretne grupy pracowników i choroby oraz docierania do odpowiednich podmiotów, aby dzięki temu zmaksymalizować korzyści płynące z wdrożenia tego rodzaju systemów.

Pobierz pełny raport tutaj

Dowiedz się więcej na temat substancji niebezpiecznych i chorób związanych z pracą

Dowiedz się, dlaczego ważne jest monitorowanie nowych i pojawiających się zagrożeń związanych z BHP