Informacje

Back to highlights

Kampania dotycząca pracowników sezonowych: EU-OSHA przyłącza się do tygodnia działania

Image

Promowanie uczciwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych w UE jest celem kampanii Rights for all seasons (dotyczącej praw dla pracowników sezonowych) prowadzonej przez Europejski Urząd ds. Pracy. EU-OSHA dołączy do akcji w dniach 20-24 września, publikując broszurę informacyjną oraz infografikę informującą pracowników sezonowych na temat ich praw do bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.                                                              

Kampania będzie odbywać się od czerwca do października 2021 r. i koncentrować się będzie na sektorze rolno-spożywczym. Ma ona szczególne znaczenie z uwagi na to, w jaki sposób pandemia COVID-19 pogorszyła warunki zatrudnienia pracowników sezonowych, narażając ich na zwiększone zagrożenia w zakresie BHP.

Zobacz ulotkę oraz infografikę

Sprawdź przydatne źródła dla pracodawców dotyczące pracowników sezonowych w czasach pandemii COVID-19

Zapoznaj się z przewodnikiem dla pracowników w zakresie zarażeń COVID-19 i przewlekłej choroby COVID

Share this on: