You are here

Informacje
12/09/2017

Arkusze informacyjne „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku” dostępne w różnych językach

Krótkie streszczenia głównych ustaleń 3-letniego projektu „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej” są teraz dostępne w 19 językach.

Arkusze informacyjne opisują korzyści związane ze starszymi pracownikami dla organizacji, dodatkowe zagrożenia, które kobiety napotykają w pracy, systemy rehabilitacji i powrotu do pracy wprowadzone w całej Europie.

Zawierają one również przegląd polityk i strategii mających na celu utrzymanie starzejącej się siły roboczej w Europie.

Pobierz arkusze informacyjne i odkryj pozostałe opisywane tematy

Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku: końcowy raport podsumowujący z analizy

Dowiedz się więcej o projekcie „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”