Informacje

Back to highlights

Rola usług zapobiegania w zapewnianiu lepszych praktyk BHP i trwałego przestrzegania przepisów

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ich praktyki muszą zmieniać się wraz z upływem czasu, aby zachować aktualność. W nowym dokumencie do dyskusji zbadano rolę usług zapobiegania przy wspieraniu zgodności z normami BHP w Unii Europejskiej. Określono w nim luki w wiedzy i kluczowe kwestie dla praktyki zawodowej w zakresie BHP, a także wyzwania dla polityki i badań.

Doświadczenia służb BHP w poszczególnych państwach członkowskich są różne, co wynika z analiz Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). Wyzwania obejmują jakość usług i odejście od niezależności na rzecz realizacji własnych interesów firm.

Przeczytaj dokument do dyskusji Usługi / eksperci ds. zapobiegania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Europie

Znajdź artykuł OSHWiki Analiza wyników badania ESENER 3 dotyczącego usług zapobiegania wspierających BHP w Europie

Sprawdź naszą sekcję tematyczną Poprawa zgodności z przepisami BHP