Informacje
12/02/2019

Ocena ryzyka przy użyciu narzędzia OiRA wyjaśniona w nowym filmie

EU-OSHA nawiązała współpracę z europejską branżą fryzjerską w celu stworzenia nowego filmu pokazującego, jak ograniczyć zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dzięki OiRA – interaktywnemu narzędziu online do oceny ryzyka Materiał filmowy stanowi uzupełnienie opublikowanej niedawno infografiki dotyczącej oceny ryzyka przy użyciu narzędzia OiRA.

Fryzjerzy mają do czynienia z takimi zagrożeniami, jak problemy układu mięśniowo-szkieletowego wynikające z pozycji, w której wykonują pracę, czy problemy dermatologiczne związane z kontaktem z wodą i kosmetykami. Narzędzie OiRA pozwala bezpłatnie i w łatwy sposób stosować rozwiązania stanowiące odpowiedź na te codzienne zagrożenia dla higieny pracy.

Film o fryzjerach i narzędzie OiRA opracowano we współpracy z unijnymi partnerami społecznymi z tego sektora: coiffure oraz UniEuropa.

Napisy do filmu są dostępne w językach państw, w których narzędzia OiRA dla fryzjerów już istnieje.

Zapoznaj się z materiałem filmowym, infografiką oraz dostępnymi narzędziami.

Pomóż nam przyczyniać się do bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy, udostępniając hasztag #OiRAtools.