Informacje
15/09/2020

Bezpieczniejsze miejsca pracy dzięki OiRA w czasach COVID-19: przykład z Francji

 © EU-OSHA

Jak można pomóc małym przedsiębiorstwom w zapewnieniu ich pracownikom bezpieczeństwa, zwłaszcza obecnie, w kontekście bezprecedensowego kryzysu zdrowotnego wywołanego przez COVID-19? Francja zaproponowała niedawno szczególne rozwiązanie w ramach programu dotacji.
Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników zachęcano się do inwestowania w rozwiązania profilaktyczne, w tym przeciwdziałające COVID-19. Zwracano do 50% kosztów w formie dotacji oferowanych w maju przez Assurance Maladie – CNAM. Warunkiem ubiegania się o wsparcie było wykonanie oceny ryzyka w miejscu pracy, a zalecanym narzędziem było interaktywne narzędzie online oceny ryzyka (OiRA).
Od tamtego czasu przy użyciu narzędzi OiRA przeprowadzono we Francji ponad 7000 ocen ryzyka w miejscach pracy, w takich sektorach, jak transport drogowy, hotele i restauracje oraz sklepy.
We wrześniu ma zostać uruchomiony kolejny program dotacji, a Francuski Instytut Badań i Bezpieczeństwa w zakresie Przeciwdziałania Wypadkom w Pracy i Chorobom Zawodowym (INRS)  przygotowuje do publikacji więcej narzędzi, między innymi w odniesieniu do pracy biurowej, w tym sekcję poświęconą telepracy, rzeźniom, sklepom rybnym, piekarniom i wielu innym branżom.
Krajowy przykład, który może zainspirować innych członków społeczności OiRA do powtórzenia tej skutecznej kampanii.
Poznaj 9 narzędzi OiRA dostępnych we Francji oraz wiele więcej rozwiązań w innych krajach.