Informacje
20/08/2020

Publikacje dotyczące narażenia na czynniki biologiczne w sektorach ryzyka – nowe wersje językowe

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Narażenie na działanie czynników biologicznych, takich jak wirusy i bakterie w miejscu pracy, może powodować szereg problemów zdrowotnych. COVID-19 jest tego najbardziej widocznym przykładem, a w pewnych sektorach pracownicy są szczególnie podatni na ryzyko.

W serii dokumentów konsultacyjnych poddano analizie narażenia i problemy zdrowotne w następujących sektorach: opieka zdrowotna, gospodarowanie odpadami, uprawa roli, zawody związane z podróżowaniem oraz zawody związane z obsługą zwierząt. Dokumenty te opublikowano najpierw po angielsku, a teraz są dostępne także w innych językach.

Przeglądaj dokumenty konsultacyjne

Odwiedź stronę internetową poświęconą czynnikom biologicznym