Informacje
07/12/2018

Zagrożenia psychospołeczne, choroby związane ze stresem i choroby układu mięśniowo-szkieletowego – praktyczny poradnik dla małych przedsiębiorstw

Pracownicy w Europie są bardziej narażeni na doświadczanie negatywnych skutków zagrożeń psychospołecznych, chorób związanych ze stresem lub chorób układu mięśniowo-szkieletowego niż jakiegokolwiek innego problemu zdrowotnego związanego z pracą. Problemy te mogą mieć poważne konsekwencje dla poszczególnych osób i przedsiębiorstw, co często prowadzi do długich okresów zwolnienia chorobowego.

Rozwiązywanie tych kwestii może być szczególnie trudne dla mikro- i małych przedsiębiorstw, dlatego właśnie stworzono praktyczny poradnik. Określono w nim pięciostopniową procedurę mającą na celu poprawę środowiska pracy, obejmującą wiele użytecznych wskazówek, łatwych w użyciu technik i prostych porad, aby pomóc małym przedsiębiorstwom w zapobieganiu zagrożeniom psychospołecznym, stresowi i chorobom układu mięśniowo-szkieletowego oraz zarządzaniu nimi.

Pobierz poradnik

Zobacz nasze sekcje tematyczne dotyczące stresu i zagrożeń psychospołecznych oraz chorób mięśniowo-szkieletowych