Zagrożenia psychospołeczne i ich wpływ na zdrowie psychiczne pracowników o niskim statusie społeczno-ekonomicznym

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Rozwijający się rynek pracy stał się dla wielu osób źródłem stresu, niepokoju i innych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Pracownicy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym są szczególnie podatni na zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy, a sytuację tę pogorszyły pandemia COVID-19 i zmiany zachodzące w związku z cyfryzacją.

W nowym sprawozdaniu EU-OSHA analizuje europejskie badania na ten temat oraz wyciąga wnioski i formułuje wskazówki dotyczące polityki. W publikacji przedstawiono wybór dobrych praktyk przyjętych na poziomie organizacyjnym lub sektorowym, które skutecznie przyczyniały się do zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym dla pracowników o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz ograniczania tych zagrożeń.

Więcej szczegółów można znaleźć w sprawozdaniu i podsumowaniu „Narażenie na zagrożenia psychospołeczne i skutki dla zdrowia psychicznego europejskich pracowników o niskim statusie społeczno-ekonomicznym”.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy, zapraszamy do odwiedzenia zaktualizowanej sekcji naszej strony internetowej poświęconej zagrożeniom psychospołecznym i zdrowiu psychicznemu.

Interesuje Cię inna perspektywa? Zapoznaj się z nowym sprawozdaniem Eurofoundu pt. „Zagrożenia psychospołeczne dla dobrostanu pracowników: wnioski z pandemii COVID-19”