Informacje
20/11/2019

Zagrożenia psychospołeczne a przebywanie w pozycji siedzącej: często zgłaszane czynniki ryzyka w badaniu ESENER 2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Do wciąż często zgłaszanych przez przedsiębiorstwa czynników ryzyka dla zdrowia pracowników w całej Europie należą: konieczność kontaktów z trudnymi osobami, powtarzalne ruchy dłoni lub ramion oraz podnoszenie i przenoszenie osób lub ciężarów. Są to pierwsze ustalenia trzeciego europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-3).

Ustalenia z 2019 r. oparto na wywiadach przeprowadzonych w ponad 45 000 przedsiębiorstw o różnej wielkości i z różnorodnych sektorów w 33 krajach europejskich.

Dodatkowe pytania włączone do badania z 2019 r. rzuciły nowe światło na pojawiające się zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w miejscu pracy – np. wpływ cyfryzacji oraz znaczenie długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej, które zgodnie z wynikami ESENER-3 stanowi trzeci najczęstszy czynnik ryzyka zgłaszany przez europejskie przedsiębiorstwa.

Porównanie z wynikami ESENER-2 z 2014 r. określa tendencje na poziomie krajowym i unijnym, nie tylko co do czynników ryzyka, ale również co do zarządzania BHP i powiązanych czynników sprzyjających i przeszkód w tym zakresie. Na przykład udział pracowników w zarządzaniu zagrożeniami psychospołecznymi zmniejszył się w wielu krajach, mimo że podejście oparte na uczestnictwie uznaje się za istotne dla uporania się z tymi coraz poważniejszymi zagrożeniami. Z drugiej strony, co napawa optymizmem, w niektórych krajach wzrósł odsetek firm przeprowadzających oceny ryzyka.

To wyjątkowe źródło danych jest nieocenionym narzędziem, zaprojektowanym po to, by uzyskiwać informacje na potrzeby opracowania nowych strategii politycznych oraz by skuteczniej wspierać wdrażanie BHP w miejscu pracy. Od 2020 r. dostępnych będzie szereg publikacji i zupełnie nowe narzędzie wizualizacji danych.

Dowiedz się więcej o pierwszych ustaleniach ESENER-3

Odwiedź naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej o ESENER