Informacje

Back to highlights

Zdrowie psychospołeczne i zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są ze sobą powiązane, a badania pokazują w jaki sposób

Image

W nowych badaniach opublikowanych przez EU-OSHA stwierdzono związek między psychospołecznymi czynnikami ryzyka a zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Opierając się na najnowszych europejskich danych dotyczących znaczenia dobrostanu psychicznego, badacze analizują, w jaki sposób zagrożenia psychospołeczne mogą przyczynić się do wystąpienia i nasilenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, a także w jaki sposób zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego mogą być powiązane z czynnikami psychospołecznymi. Badacze udzielają zaleceń dotyczących skutecznych metod zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i omawiają, w jaki sposób wczesne interwencje i wsparcie ze strony pracodawców i współpracowników mogą ułatwić pracownikom powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim związanym z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.  

Dostępne są również zalecenia dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w trakcie przechodzenia na telepracę.

Dowiedz się więcej z naszych raportów z badań i podsumowań:

Dowiedz się więcej na temat obszaru priorytetowego Zagrożenia psychospołeczne w ramach kampanii „Dźwigaj z głową”.