Troska o tych, którzy troszczą się o nas: priorytetowe traktowanie pracowników służby zdrowia i opieki społecznej

Image

© DC Studio - stock.adobe.com

Dostępna już jest nowa sekcja tematyczna naszej strony internetowej poświęcona bezpieczeństwu i higienie pracy (BHP) w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej.

Zawiera ona informacje o trwających obecnie badaniach dotyczących zapewnienia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy dla pracowników tego sektora.

W sekcji tej będziemy prezentować najważniejsze wyniki projektu badawczego EU-OSHA pt. „Opieka zdrowotna i społeczna a BHP”. Będzie ona regularnie aktualizowana i uzupełniana o nowe materiały i opracowania.

Zatroszczmy się o pracowników tego kluczowego sektora – dowiedz się więcej!