You are here

Informacje
14/03/2018

Zapobieganie chorobom związanym z pracą: EU-OSHA uruchamia nową sekcję strony internetowej

Według najnowszych szacunków choroby związane z pracą każdego roku odpowiadają za około 200 000 zgonów w Europie. Choroby i urazy związane z pracą każdego roku kosztują Unię Europejską 476 mld EUR, które można byłoby zaoszczędzić za pomocą właściwych strategii, polityk i praktyk dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP). Zwiększanie świadomości na temat tych chorób, w tym na temat nowotworów pochodzenia zawodowego, jest priorytetem dla EU-OSHA.

Badania EU-OSHA mają na celu zapewnić podstawę naukową dla polityki oraz pomoc w wymianie dobrych praktyk dotyczących profilaktyki i rehabilitacji. Najnowsze badania EU-OSHA koncentrują się na systemach ostrzegania i nadzoru wybiórczego w zakresie BHP, chorobach związanych z pracą spowodowanych czynnikami biologicznymi, oraz rehabilitacji i powrocie do pracy pracowników po leczeniu nowotworów.

Dowiedz się więcej na temat projektów EU-OSHA dotyczących chorób związanych z pracą w nowej sekcji strony internetowej