Usługi profilaktyki okiem specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Image
ENSHPO

© crizzystudio - stock.adobe.com

W nowym dokumencie do dyskusji specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) podkreślają zalety i wady usług profilaktyki w różnych krajach europejskich. W dokumencie przedstawiono zdanie ekspertów w obecnej debacie na temat roli wewnętrznych i zewnętrznych usług profilaktyki w zapewnianiu zgodności z przepisami BHP.

Zaproponowano w nim również usprawnienia w zakresie tych usług, m.in. większą harmonizację kształcenia i szkolenia specjalistów w całej Europie, zaangażowanie specjalistów BHP w organizacjach oraz większe inwestycje w badania akademickie i dostępność danych.

Informacje zebrano od specjalistów ds. BHP, którzy wchodzą w skład Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Zawodowych BHP.

Więcej na ten temat w artykule Usługi profilaktyki dla BHP: perspektywa profesjonalistów

Zapoznaj się z naszą sekcją tematyczną dotyczącą poprawy zgodności z przepisami BHP.