Informacje
09/06/2020

Profilaktyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą: wnioski wyciągnięte z badań i dobrych praktyk

© iStock.com/andresr

W nowym sprawozdaniu podsumowano ustalenia wieloletniego projektu EU-OSHA analizującego badania, politykę i praktyki w zakresie profilaktyki zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą. Projekt ten miał na celu wspierać rozwijanie strategii zwalczania tego bardzo powszechnego problemu w europejskich miejscach pracy.

W sprawozdaniu tym zidentyfikowano pewne braki na poziomie polityki i miejsc pracy, które są powodem tego, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą są wciąż poważnym problemem pomimo działań profilaktycznych. Zawarto w nim również zalecenia na temat tego, jak rozwiązać problem niedociągnięć w obecnych podejściach, przy czym za kluczowe w tym zakresie uznano: szczegółowe przepisy i wskazówki dotyczące wdrażania, skupienie się na ocenie ryzyka, profilaktykę i ergonomię, dzielenie się dobrymi praktykami i partycypację pracowników.

Dowiedz się więcej z pełnego sprawozdania i streszczenia pt. „Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: od badań do praktyki”. Jakie można wyciągnąć wnioski?

Odwiedź specjalną stronę internetową poświęconą naszym badaniom na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą