Zaplanuj ocenę ryzyka w swoim miejscu pracy za pomocą nowego, ogólnego narzędzia OiRA

Image

© EU-OSHA

Wyobraź sobie, że każde przedsiębiorstwo może w szybki i łatwy sposób ocenić ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia: nowo udostępnione ogólne interaktywne narzędzie online oceny ryzyka (Online interactive Risk Assessment, OiRA) oferuje taką możliwość za darmo.  Może pomóc każdej firmie, bez względu na sektor działalności, opracować solidny plan działań prewencyjnych, aby utrzymać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla swoich pracowników.

Nowe rozwiązanie do oceny ryzyka jest idealne dla przedsiębiorstw, które nie są jeszcze objęte żadnym z 326 istniejących narzędzi sektorowych OiRA. Z tej imponującej liczby 37 narzędzi opublikowano w 2022 r., podczas gdy ponad 60 jest w trakcie opracowywania.

Przy ponad 261 300 przeprowadzonych ocenach ryzyka i 157 800 zarejestrowanych użytkownikach OiRA stała się preferowaną, zorientowaną na użytkowników platformą internetową do oceny ryzyka związanego z pracą i zarządzania nim przez europejskie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe przedsiębiorstwa.

Dowiedz się wszystkiego o OiRA i zobacz narzędzia dostępne w Twoim języku lub sektorze