OSHVET zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w pracowniach kształcenia zawodowego

Image

© Parilov/ stock.adobe.com

Prowadzony w ramach Europejskiego Roku Umiejętności Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbędzie się w dniach 23–27 października 2023 r. i będzie miał na celu promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego jako atrakcyjnej ścieżki kariery i uczenia się. Jest to idealny moment na podsumowanie realizowanego przez EU-OSHA projektu OSHVET mającego na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) wśród nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w całej Europie. 

Niektóre inicjatywy OSHVET obejmują projekt ukierunkowany na włączenie BHP do szkolenia zawodowego z wykorzystaniem zasobów interaktywnych, a także kurs na temat ergonomii w Belgii oraz projekt „Dig-i-Ready” mający na celu wspieranie osób uczących się o specjalnych potrzebach w zakresie włączenia społecznego edukacji cyfrowej w Bułgarii. 

Inne inicjatywy obejmują programy budowania zdolności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w centrach kompetencji w Kosowie oraz francuski krajowy plan BHP na lata 2021–2025, który kładzie nacisk na włączenie BHP do szkolenia wstępnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa młodych praktykantów. 

W Finlandii badanie wykazało, że 60% uczniów szkół zawodowych zauważyło zagrożenia w zakresie BHP w ośrodkach szkoleń, co doprowadziło do zorganizowania kampanii zachęcającej uczniów do dyskusji na ten temat.

Śledź kolejne inicjatywy OSHVET i poznaj wydarzenia organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.