Informacje
10/08/2020

OSH Barometer: interaktywne narzędzie umożliwiające przegląd sytuacji w zakresie BHP w Europie

© EU-OSHA

Barometer OSH (Barometr BHP) jest pierwszym narzędziem wizualizacji zawierającym bieżące informacje na temat statusu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz tendencji w tym zakresie w krajach europejskich.

Narzędzie składa się z czterech grup wskaźników dotyczących szeregu zagadnień w zakresie BHP, jak organy BHP, krajowe strategie, warunki pracy i statystyki w dziedzinie BHP. Istnieje możliwość wizualizacji i porównywania danych, generowania grafik i pobrania sprawozdań dotyczących konkretnych tematów.

Można teraz wygenerować szczegółowe sprawozdania krajowe ze skrótowymi danymi dotyczącymi wszystkich wskaźników.

OSH Barometer jest regularnie aktualizowany o nowe wskaźniki, dane i funkcje.

Przeglądaj narzędzie OSH Barometer