Informacje
07/11/2019

OiRA: uproszczona ocena ryzyka

Interaktywne narzędzie oceny ryzyka online EU-OSHA (OiRA) było głównym osiągnięciem Agencji w ciągu 25 lat promowania skutecznej oceny ryzyka w miejscu pracy i zarządzania nim.

Przyjazna dla użytkowników platforma internetowa pomaga przedsiębiorcom z całej Europy, w szczególności mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom, dokonać oceny zagrożeń BHP w zróżnicowanych sektorach i w wielu językach europejskich.

OiRA w znacznym stopniu przyczyniła się do wsparcia EU-OSHA i jej partnerów w dotarciu do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw oraz do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa.

Przeczytaj nasz artykuł z okazji 25. rocznicy Agencji poświęcony sukcesowi projektu OIRA

Dowiedz się więcej na temat OiRA oraz odkryj najnowsze narzędzia i materiały 

Śledź #OiRAtools w mediach społecznościowych