Informacje
26/02/2020

OiRA — światowy producent samochodów wykorzystuje wszechstronność narzędzia oceny ryzyka w miejscu pracy

© EU-OSHA / Filip De Smet

Nasze nowe studium przypadku pokazuje, w jaki sposób wielonarodowy producent samochodów dostosował bezpłatne interaktywne narzędzie EU-OSHA do oceny ryzyka — OiRA — do własnych potrzeb. Wynik? Wysoce zindywidualizowane, oszczędne rozwiązanie dla oceny ryzyka BHP w całym przedsiębiorstwie.

Podejście to umożliwia zaangażowanie pracowników oraz globalne zastosowanie narzędzia, a co za tym idzie, może ono być wykorzystane w każdym dużym przedsiębiorstwie chcącym poprawić i ujednolicić ocenę ryzyka.

Przeczytaj studium przypadku i dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o projekcie OiRA