Informacje
10/09/2020

Egzoszkielety pracownicze — jak mogą się przyczyniać do zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego?

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Egzoszkielety pracownicze to urządzenia noszone na ciele pomagające zmniejszać obciążenia fizyczne w pracy. Stanowią rozwiązanie w przypadku, gdy inne środki techniczne, organizacyjne lub ergonomiczne są niewystarczające. Ich wykorzystanie pozostaje mimo to ograniczone. Aby urządzenia te zostały zaakceptowane i były szerzej wykorzystywane, a także aby zwiększyć ich skuteczność w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, kluczowe znaczenie mają projekt z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb człowieka oraz ocena zagrożeń biomechanicznych.

W nowym artykule przedstawiono ustalenia ze wspólnego projektu INAIL-IIT w zakresie egzoszkieletów i sposobów maksymalnego wykorzystania ich możliwości ograniczania zaburzeń mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą.

Pobierz dokument konsultacyjny dotyczący egzoszkieletów pracowniczych i profilaktyki zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Sprawdź, jak egzoszkielety wpływają na bezpieczeństwo i higienę pracy

Dowiedz się więcej o badaniach EU-OSHA w zakresie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego