OiRA może teraz pomóc w walce z przemocą ze strony osób trzecich w miejscu pracy

Image

© EU-OSHA

Przemoc ze strony osób trzecich, takich jak klienci, pacjenci, uczniowie lub członkowie społeczeństwa, ma wpływ na szeroki zakres sektorów i zawodów.

Uruchamiamy interaktywne narzędzie online oceny ryzyka (OiRA) , aby pomóc przedsiębiorstwom zidentyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia związane z przemocą ze strony osób trzecich i zarządzać nimi oraz wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze w celu ochrony pracowników.

Narzędzie oferuje przystępny i przyjazny dla użytkownika interfejs zaprojektowany w celu ułatwienia dostosowanej procedury oceny ryzyka w dowolnym miejscu pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu odpowiednich przepisów i wytycznych UE.

Zachęcamy naszych krajowych partnerów OiRA do dostosowania narzędzi lub uwzględnienia informacji przy opracowywaniu narzędzi sektorowych.

Poznaj narzędzie

Dowiedz się więcej na temat OiRA