You are here

Informacje
10/04/2018

Nowe sprawozdanie dotyczące zagrożeń związanych z poddanymi fumigacji kontenerami ładunkowymi.

W nowym sprawozdaniu EU-OSHA podkreślono zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w odniesieniu do pracowników portowych, którzy mają styczność z poddanymi fumigacji kontenerami ładunkowymi. Główne zalecenie jest takie, aby w priorytetowy sposób traktować oceny ryzyka przed otwieraniem kontenerów oraz aby egzekwować przepisy dotyczące etykietowania kontenerów.

W sprawozdaniu zawarto przegląd przepisów i wskazano braki w istniejącej wiedzy w tym zakresie. Zawiera ono również praktyczne przykłady i zapobiegawcze strategie służące poprawie obecnej praktyki oraz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Przeczytaj komunikat

Zapoznaj się z pełnym sprawozdaniem i przeczytaj artykuł w OSHwiki

Pobierz prezentację dotyczącą sprawozdania