Informacje
04/06/2020

Nowe narzędzie OiRA wspiera ocenę ryzyka związaną z COVID-19 w miejscu pracy

Wraz z rozluźnieniem ograniczeń związanych z COVID-19 w całej Europie wiele przedsiębiorstw i organizacji planuje, jak zapewnić bezpieczny powrót do pracy. Platforma interaktywnej oceny ryzyka online – OiRA agencji EU-OSHA opracowała specjalne narzędzie w celu wsparcia tego procesu.

To interaktywne narzędzie może pomóc zidentyfikować i oceniać zagrożenia związane z COVID-19 oraz zarządzać nimi w celu zagwarantowania powrotu pracowników do bezpiecznego i zdrowego otoczenia. Obejmuje ono rozmaite sytuacje, w tym procedurę na wypadek wykrycia objawów COVID-19 u pracowników, plan gwarantujący utrzymywanie dystansu fizycznego w miejscu pracy oraz sposób zarządzania zewnętrznymi usługodawcami.

Narzędzie na platformie OiRA dotyczące COVID-19 jest dostępne dla krajowych partnerów OiRA, aby mogli je dostosować do krajowych przepisów i okoliczności. W niektórych z tych sektorów działalności zalecenia OiRA będą musiały być uzupełnione bardziej zindywidualizowanymi wymogami.

Sprawdź narzędzie oceny ryzyka dotyczące COVID-19 na platformie OiRA

Odwiedź stronę poświęconą COVID-19, aby uzyskać dostęp do zasobów i wskazówek odnoszących się do konkretnego sektora