Nowe wskaźniki i funkcje do odkrycia w narzędziu OSH Barometer

Image

Używanie narzędzia OSH Barometer służącego do wizualizacji danych na temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w Europie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główne wskaźniki BHP są obecnie podzielone i pogrupowane według kategorii „Wypadki, choroby i dobrostan” oraz „Warunki pracy i zapobieganie”. Nowy wskaźnik dotyczący chorób związanych z pracą podaje najnowsze międzynarodowe szacunki wpływu pracy na główne grupy chorób dla UE‑27. Odświeżone narzędzie oferuje teraz również informacje na temat przepisów oraz międzynarodowych organizacji i programów zajmujących się BHP.

Dane krajowe mogą być także porównywane z 1 lub 2 innymi krajami, jak również z latami poprzednimi. Użytkownicy mogą ponadto wygenerować grafikę i pobrać raport ze wszystkimi danymi dla poszczególnych krajów.

Dostęp do narzędzia wizualizacji danych OSH Barometer