You are here

Informacje
12/03/2018

Nowe badanie ESENER-2 uwydatnia rozbieżność w zarządzaniu zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

Nowe sprawozdanie analizujące wyniki drugiego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) przedstawia szerokie spojrzenie na praktyki w zakresie BHP w Europie. Podkreślono w nim, że chociaż zasadniczo w Europie do klasycznych zagrożeń dla bezpieczeństwa w pracy podchodzi się właściwie, kwestii zagrożeń dla zdrowia i zagrożeń psychospołecznych nie traktuje się w odpowiedni sposób. Istnieje potrzeba rozszerzenia obecnych tendencji, aby w sposób bardziej kompleksowy włączyć zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia psychospołeczne do dobrej praktyki BHP.

W sprawozdaniu zauważono, że silne zaangażowanie kadry kierowniczej, reprezentacja pracowników oraz dostępność środków, zarówno finansowych jak i kadrowych, w istotny sposób wpływa na wdrażanie przez firmy dobrej praktyki w zakresie BHP. W większych przedsiębiorstwach i firmach działających w sektorze produkcji i wytwarzania odnotowuje się wyższy poziom wdrażania praktyk BHP, ale nawet w tych organizacjach nacisk kładzie się nadal bardziej na klasyczne zagrożenia niż na czynniki zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia psychospołecznego.

W sprawozdaniu stwierdzono istnienie synergii między obecną unijną polityką i praktyką, co umożliwia wykorzystanie i skonsolidowanie udoskonaleń w praktyce w zakresie BHP osiągniętych w ostatnich latach.

Pobierz pełną wersję sprawozdania ESENER-2 nt. zarządzenia BHP i jego streszczenie

Badania ESENER w skrócie