Informacje
22/01/2019

Nowe dane o narażeniu na substancje niebezpieczne w pracy

Publikacja opisuje opracowanie nowych metod oceny liczby pracowników w EU narażonych na wpływ niebezpiecznych substancji oraz zakres tego narażenia. Badanie miało na celu określenie substancji i sektorów, które stanowią największe ryzyko dla pracowników, poprzez śledzenie tendencji występujących w czasie.

Celem było nie tylko uzyskanie poglądu na użycie niebezpiecznych substancji, ale również stworzenie metodologii, która mogłaby zostać ponownie wykorzystana do monitorowania przyszłych trendów i zmian.

Przeczytaj streszczenie sprawozdania

Zobacz pełne sprawozdanie na OSHwiki

Zobacz prezentację w PowerPoint

Odwiedź stronę internetową kampanii: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”