You are here

Informacje
11/05/2018

Dostępny jest nowy film dotyczący kampanii – Substancje niebezpieczne są bardziej powszechne niż myślisz.

Nowy film animowany powstał w ramach rozpoczętej niedawno Kampanii na lata 2018-2019 pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

W przejrzysty i ciekawy sposób film ten pokazuje powszechne występowanie substancji niebezpiecznych w wielu miejscach pracy i sektorach w Europie, np. w rolnictwie, przetwórstwie przemysłowym i budownictwie. Film podkreśla również znaczenie ustanowienia kultury zapobiegania ryzyku w miejscu pracy, począwszy od promowania oceny ryzyka aż do skutecznego zarządzania niebezpiecznymi substancjami.

Celem filmu jest zwiększenie świadomości o narażeniu na ryzyko, zwłaszcza w grupach pracowników o szczególnych potrzebach, wśród których może istnieć wyższy poziom zagrożenia. Należą do nich kobiety, pracownicy migrujący, tymczasowi i młodzi pracownicy.

Obejrzyj film animowany dotyczący kampanii i udostępnij go w ramach swojej sieci

Znajdź więcej informacji i materiałów na stronie internetowej kampanii