Najnowszy film Napo dotyczy palącego problemu

Image

© EU-OSHA

Nowy film Napo zwraca uwagę na ryzyko pożaru i wybuchu w miejscu pracy oraz na środki, które można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka. 

Do wzniecenia pożaru lub wybuchu wymagane są trzy elementy: substancja łatwopalna (paliwo), powietrze (tlen) i źródło zapłonu (ciepło). Podstawową kwestią w zarządzaniu ryzykiem jest konieczność przeprowadzenia rzetelnej oceny ryzyka.

Obejrzyj kolejny pełen humoru film, w którym Napo, Szef i koledzy pokażą nam podstawowe zasady ochrony przed pożarem i wybuchem oraz nauczą, jak radzić sobie w ryzykownych sytuacjach i jakie środki zapobiegawcze zastosować. 

Czy Napo wie, co zrobić w każdej sytuacji? Czy on i jego współpracownicy reagują we właściwy sposób? Czy jego organizacja jest przygotowana na ryzyko wzniecenia pożaru lub wybuchu?

Obejrzyj i udostępnij nowy film Napo w... Alarm przeciwpożarowy. Dzięki temu znajdziesz odpowiedzi i pomożesz nam z uśmiechem promować bezpieczeństwo.