Napo gra rolę w bezpiecznej cyfryzacji

Image

napofilm.net

Przyszłość już nadeszła, a miejsca pracy dostosowują się do nowych sposobów pracy i technologii. Napo chce, by te zmiany były jak najbezpieczniejsze i najlepsze dla zdrowia – korzystając z możliwości i przezwyciężając wyzwania dla stworzenia lepszego środowiska pracy.

Automatyzacja, roboty współpracujące lub egzoszkielety mogą polepszyć bezpieczeństwo i higienę pracy, gdy są odpowiednio wdrażane, zarządzane i konserwowane. Kluczowa jest transformacja cyfrowa ukierunkowana na człowieka i Napo wyraźnie przekazuje tę wiadomość przełożonym i kolegom.

Zobacz nowy film Napo a…roboty w pracy. Pomyśl o cyfryzacji, pomyśl o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Poznaj publikacje o cyfryzacji na stronie EU-OSHA.