Informacje
07/07/2020

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego: Zasoby przeznaczone dla dyskusji grupowych w miejscu pracy

souce: napofilm.net

Dwa zestawy zasobów w celu walki z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy są teraz dostępne w wielu językach i mogą być stosowane łącznie.

Pomysły na rozpoczęcie rozmowy na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego ułatwiają dyskusje grupowe w miejscu pracy lub w trakcie szkolenia. Narzędzie zawiera porady praktyczne dotyczące skutecznej komunikacji na temat problemu zdrowotnego dotyczącego układu mięśniowo-szkieletowego między pracownikami a ich kierownikami.

Zestaw narzędzi „Czym są zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego” korzysta w kilkunastu filmów o Napo w celu podnoszenia świadomości wśród pracowników i dostawców w zakresie takich zagadnień, jak zła postawa, powtarzalna praca, wczesne wykrywanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, przemieszczanie ciężarów i wiele innych. Zestaw narzędzi, który zawiera „wskazówki dla facylitatorów” i „działania w ramach dyskusji”, jest również odpowiedni dla kursów kształcenia zawodowego.

Pobierz „Pomysły na rozpoczęcie rozmowy w miejscu pracy na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego”

Zapoznaj się z Napo i przejrzyj sekcję strony internetowej Napo w miejscu pracy: Czym są zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego?