Informacje
06/05/2019

Wśród wielu beneficjentów działań EU-OSHA MMP należą do najliczniejszych

© EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Stanowiące zdecydowaną większość firm w Europie mikro- i małe przedsiębiorstwa (MMP) zatrudniają około połowy siły roboczej. Ich pracownicy są jednak szczególnie narażeni na wypadki w pracy i choroby związane z pracą.

Jednak poprzez zwiększanie świadomości i udostępnianie praktycznych zasobów, EU-OSHA, przy współpracy ze swoimi partnerami, udzieliła już wsparcia setkom tysięcy MMP i wielu innym podmiotom, a także nieustannie poszukuje innowacyjnych sposobów dotarcia do docelowych odbiorców.

Przeczytaj najnowszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej o beneficjentach działań EU-OSHA

Dowiedz się więcej o wyzwaniach w zakresie BHP stojących przed MMP