Informacje
23/06/2020

Kontrola zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w sektorze opieki zdrowotnej

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Wymagająca fizycznie praca, jak przemieszczanie pacjentów, stanowi istotny czynnik ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, co sprawia, że są one powszechnym źródłem obaw wśród pracowników służby zdrowia; przy czym ból pleców i ból kończyn górnych to powszechnie zgłaszane problemy. Jak możemy zwalczać zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego w tym sektorze?

Nasz dokument konsultacyjny przedstawia charakterystykę zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników służby zdrowia, dokonuje przeglądu czynników ryzyka i omawia skuteczne interwencje w celu profilaktyki, zmniejszania i kontrolowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Pobierz dokument konsultacyjny

Przejrzyj inne powiązane publikacje i sekcję naszej strony internetowej dotyczącą zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą