Walczmy z narażeniem na działanie czynników rakotwórczych w pracy z Napo!

Image

Wysoki odsetek pracowników w UE jest potencjalnie narażony na działanie czynników rakotwórczych wytwarzanych z procesów technologicznych, w szczególności oparów wydechowych, tj. emisje z silników wysokoprężnych, pył krzemionki, pył z drewna twardego i opary spawalnicze. Wielu z nich jest tego nieświadomych tych zagrożeń.

W nowym filmie Napo wraz z kolegami ilustrują typowe zawody, w których narażenie na działanie tych czynników rakotwórczych jest wysokie. Wcielając się w rolę budowlańców, mechaników lub stolarzy wraz kadrą kierowniczą razem szukają alternatywnych rozwiązań prewencyjnych, które mogłyby funkcjonować w bezpiecznych i zdrowych warunkach.  

Walka z nowotworami stanowi priorytetowy cel strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027. Razem z Napo propagujmy wiedzę na temat nowotworów związanych z pracą i sposobów zapobiegania im

Obejrzyj, a następnie udostępnij nowy film Napo u... ukrytych zabójców

Dołącz do inicjatywy planu działania dotyczącego substancji rakotwórczych w celu obniżenia narażenia na substancje rakotwórcze w europejskich miejscach pracy

Dowiedz się więcej o nowym wniosku ustawodawczym Komisji Europejskiej dotyczącym ochrony europejskich pracowników przed azbestem