Rozpoczęcie głównych prac w terenie w ramach ESENER 2024

Image

@Freepik

W przeprowadzanym przez EU-OSHA ogólnounijnym badaniu ESENER (Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń) analizuje się, w jaki sposób europejskie miejsca pracy zarządzają w praktyce zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

W ESENER, w którym biorą udział tysiące przedsiębiorstw i organizacji w całej Europie, obserwowane są zagrożenia psychospołeczne, cyfryzacja oraz czynniki i bariery w zarządzaniu BHP, zapewniając wgląd w to, w jaki sposób uczestniczenie pracowników w kwestiach związanych z BHP może poprawić warunki BHP w miejscach pracy w UE. 

Główne prace w terenie związane z czwartą edycja ESENER rozpoczną się przed końcem maja 2024 r. i potrwają do października 2024 r. Zostaną przeprowadzone rozmowy z ponad 40 000 przedsiębiorstw wszelkich rozmiarów działających we wszystkich sektorach w 30 krajach.  

Pierwsze wyniki ESENER 2024 zostaną opublikowane na początku 2025 r.

Przeczytaj więcej o ESENER i bądź na bieżąco, śledząc #ESENER w mediach społecznościowych