Informacje
12/08/2019

Międzynarodowy Dzień Młodzieży w 2019 r. Przekształcenie edukacji oznacza bezpieczniejsze miejsca pracy

photo: greenspc via pixabay.com 

Przekształcenie edukacji to motyw przewodni Międzynarodowego Dnia Młodzieży w 2019 r.

Obchodzony co roku 12 sierpnia, ma na celu zwiększenie świadomości całego świata na temat wyzwań stojących przed młodszymi pokoleniami.

Co roku około 120 milionów młodych ludzi osiąga wiek produkcyjny. Kształtowanie kultury zdrowych miejsc pracy i inwestowanie w kompetencje młodych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia to niezbędne warunki wstępne zrównoważonego życia zawodowego. EU-OSHA jest zaangażowana we wspieranie tych procesów przez dostarczanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dostosowanej do potrzeb młodych ludzi i ich nauczycieli oraz przez kampanie na rzecz zdrowych miejsc pracy we wszystkich sektorach i przedsiębiorstwach.

Zobacz sekcję dotyczącą młodych pracowników

Przeczytaj streszczenie naszego ostatniego seminarium poświęconego zdrowiu układu mięśniowo-szkieletowego dzieci i młodych pracowników

Napo uczy o bezpieczeństwie i zdrowiu z uśmiechem – przejrzyj filmy o Napo dotyczące młodych pracowników

Dowiedz się więcej o tegorocznym motywie przewodnim i działaniach w ramach Międzynarodowego Dnia Młodzieży