Międzynarodowy Dzień Kobiet: miejsca pracy mogą pomóc w wykrywaniu i wspieraniu ofiar przemocy domowej

Image

© Jose - stock.adobe.com

8 marca tego roku EU-OSHA potwierdza swoje stanowisko na rzecz prawa kobiet i dziewcząt do życia i pracy bez przemocy zarówno w internecie, jak i poza nim.

Popieramy apel UN Women o zwalczanie przemocy wobec kobiet w środowisku cyfrowym. Zasadnicze znaczenie ma tu przyjęcie podejścia do innowacji i technologii, które zwiększa świadomość kobiet na temat ich praw.

Korzystając z tej okazji, przedstawiamy dokument konsultacyjny na temat wpływu przemocy domowej w miejscu pracy. Maltretowanie ma wpływ na zdrowie, dobrostan i wydajność ofiar. Często prowadzi do zakłóceń kariery zawodowej i może również wpływać na współpracowników i pracodawców.

W publikacji przedstawiono unijne i krajowe ramy polityki oraz konkretne sugestie dotyczące środków podejmowanych w miejscu pracy w celu wykrywania kobiet narażonych na ryzyko przemocy i wspierania tych, które jej doświadczyły.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kobiet oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznaj się z naszą sekcją tematycznąartykułami OSHWiki.